Ptuj Guide

5 najboljših v okolici

Kaj si ogledati v bližnji okolici mesta Ptuj

1.     Ptujsko jezero

Največje umetno jezero v Sloveniji je nastalo z zajezitvijo Drave za hidroelektrarno Formin. Obsega skoraj 4 km2 površine. Na jezeru potekajo jadranje, veslanje, ribištvo, deskanje, itd. Pokrajina na prehodu v Panonsko nižino je zavarovana kot krajinski  park.2. Dvorec Dornava

 2.     Dvorec Dornava

Poznobaročni dvorec Dornava so v začetku 18. stoletja postavili grofje Sauer. Rodbina Attems, ki je dvorec prevzela leta 1739, mu je prizidala dve krili paviljonskega tipa, ga v celoti barokizirala in ob njem uredila obsežen park. Poslikave Viteške dvorane z letnico 1708 ptikazujejo prizore iz Heraklejevega življenja.

3.     Šturmovci

Krajinski park Šturmovci leži pod južnim nasipom Ptujskega jezera med staro strugo Drave, Dravinjo in videmsko ježo. 125 ha velik ostanek obrečne pokrajine je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park, ki ga zaznamuje raznolikost življenjskih okolij in bivališč rastlinskega in živalskega sveta.

4.     Dominkova domačija

V naselju Gorišnica ob cesti Ptuj – Ormož boste na levi strani našli Dominkovo domačijo, odlično ohranjeno staro cimprano hišo, tako značilno za panonsko nižino. Hiša je bila zgrajena okrog leta 1700, ima značilno obliko tipične panonske hiše s črno kuhinjo, enim velikim prostorom ob peči, imenovanim »hiša«, shrambo, vežo in gospodinjsim delom. Hiša je zgrajena iz lesenih brun, ter ometana z ilovico na obeh straneh, krita pa je s slamo. Ob hiši sta še dva kozolca.

5.     Ptujska gora

Konec 14. stoletja so na Ptujski gori postavili cerkev, ki velja za eno najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. Župnijska cerkev sv. Matere božje je znana po oltarnem reliefu Marije zavetnice s plaščem in gotskimi kipi.  

Center map
Get Directions

Kaj si ogledati v bližnji okolici mesta Ptuj

1.     Ptujsko jezero

Največje umetno jezero v Sloveniji je nastalo z zajezitvijo Drave za hidroelektrarno Formin. Obsega skoraj 4 km2 površine. Na jezeru potekajo jadranje, veslanje, ribištvo, deskanje, itd. Pokrajina na prehodu v Panonsko nižino je zavarovana kot krajinski  park.2. Dvorec Dornava

 2.     Dvorec Dornava

Poznobaročni dvorec Dornava so v začetku 18. stoletja postavili grofje Sauer. Rodbina Attems, ki je dvorec prevzela leta 1739, mu je prizidala dve krili paviljonskega tipa, ga v celoti barokizirala in ob njem uredila obsežen park. Poslikave Viteške dvorane z letnico 1708 ptikazujejo prizore iz Heraklejevega življenja.

3.     Šturmovci

Krajinski park Šturmovci leži pod južnim nasipom Ptujskega jezera med staro strugo Drave, Dravinjo in videmsko ježo. 125 ha velik ostanek obrečne pokrajine je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park, ki ga zaznamuje raznolikost življenjskih okolij in bivališč rastlinskega in živalskega sveta.

4.     Dominkova domačija

V naselju Gorišnica ob cesti Ptuj – Ormož boste na levi strani našli Dominkovo domačijo, odlično ohranjeno staro cimprano hišo, tako značilno za panonsko nižino. Hiša je bila zgrajena okrog leta 1700, ima značilno obliko tipične panonske hiše s črno kuhinjo, enim velikim prostorom ob peči, imenovanim »hiša«, shrambo, vežo in gospodinjsim delom. Hiša je zgrajena iz lesenih brun, ter ometana z ilovico na obeh straneh, krita pa je s slamo. Ob hiši sta še dva kozolca.

5.     Ptujska gora

Konec 14. stoletja so na Ptujski gori postavili cerkev, ki velja za eno najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. Župnijska cerkev sv. Matere božje je znana po oltarnem reliefu Marije zavetnice s plaščem in gotskimi kipi.  

Center map
Get Directions

Kaj si ogledati v bližnji okolici mesta Ptuj

1.     Ptujsko jezero

Največje umetno jezero v Sloveniji je nastalo z zajezitvijo Drave za hidroelektrarno Formin. Obsega skoraj 4 km2 površine. Na jezeru potekajo jadranje, veslanje, ribištvo, deskanje, itd. Pokrajina na prehodu v Panonsko nižino je zavarovana kot krajinski  park.2. Dvorec Dornava

 2.     Dvorec Dornava

Poznobaročni dvorec Dornava so v začetku 18. stoletja postavili grofje Sauer. Rodbina Attems, ki je dvorec prevzela leta 1739, mu je prizidala dve krili paviljonskega tipa, ga v celoti barokizirala in ob njem uredila obsežen park. Poslikave Viteške dvorane z letnico 1708 ptikazujejo prizore iz Heraklejevega življenja.

3.     Šturmovci

Krajinski park Šturmovci leži pod južnim nasipom Ptujskega jezera med staro strugo Drave, Dravinjo in videmsko ježo. 125 ha velik ostanek obrečne pokrajine je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park, ki ga zaznamuje raznolikost življenjskih okolij in bivališč rastlinskega in živalskega sveta.

4.     Dominkova domačija

V naselju Gorišnica ob cesti Ptuj – Ormož boste na levi strani našli Dominkovo domačijo, odlično ohranjeno staro cimprano hišo, tako značilno za panonsko nižino. Hiša je bila zgrajena okrog leta 1700, ima značilno obliko tipične panonske hiše s črno kuhinjo, enim velikim prostorom ob peči, imenovanim »hiša«, shrambo, vežo in gospodinjsim delom. Hiša je zgrajena iz lesenih brun, ter ometana z ilovico na obeh straneh, krita pa je s slamo. Ob hiši sta še dva kozolca.

5.     Ptujska gora

Konec 14. stoletja so na Ptujski gori postavili cerkev, ki velja za eno najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. Župnijska cerkev sv. Matere božje je znana po oltarnem reliefu Marije zavetnice s plaščem in gotskimi kipi.  

Center map
Get Directions

34697514