Ptuj Guide

1 urni sprehod skozi mesto

Predlagana pot se začne na gradu in vas popelje skozi mesto, vse do reke Drave.  

1. Grad

Nad veduto starega mestnega jedra kraljuje ptujski grad, z razgledne ploščadi pa imate tudi lep razgled nad mestom. Grajski grič je že od nekdaj imel pomembno strateško vlogo, saj so na tem mestu hitro opazili morebitnega sovražnika, ki se je približeval mestu, zato so že Rimljani na današnjem grajskem griču postavili svojo leseno utrdbo. Kasneje je dal grad pozidati salzburški nadškof  Konrad I. v 12. stoletju, na grad pa je postavil svoje ministeriale Gospode Ptujske. Ti so imeli grad v lasti vse do prve polovice 15. stoletja, v tem času pa so grad že razširili. Tako je služil kot srednjeveška utrdba in varoval mesto pred sovražniki. Po koncu turške nevarnosti je grad v 17. stoletju kupil grof Walter Leslie, ki ga je spremenil iz utrdbe v razkošno, baročno rezidenco. Zadnji lastniki ptujskega gradu so bili grofje Herbersteini, ki so imeli grad v lasti do konca druge svetovne vojne, po vojni pa je grad prešel v roke države. Danes je v njem urejen Pokrajnski muzej Ptuj-Ormož, ki na ogled postavlja orožje, glasbila, pohištvo oz. zbirko stanovanjske fevdalne kulture, na ogled je zbirka slik Turkerije in galerija, v prostorih konjušnice pa še zbirka pustnih mask. Gre za enega najbogatejše opremljenih gradov z odličnimi zbirkami in enega najbolj obiskanih gradov pri nas.  

 

2. Dominikanski samostan

Pot nadaljujte proti dominikanskemu samostanu, tako da na grajski ploščadi zavijete na desno skozi južni Karlov portal. Pot vas bo vodila navzdol po tipično, srednjeveško tlakovani poti. Dominikanski samostan so dali zgraditi pomembni meceni Gospodje Ptujski v 13. stoletju. Samostan ima baročno zasnovo z arkadnim dvoriščem. V križnem hodniku so vidne stenske poslikave, zanimiva pa je tudi nekdanja jedilnica samostana. Pročelje samostana krasijo baročne štukature iz 17. stoletja. Samostan je trenutno (5.9.2012) v prenovi, tako da zbirke, ki so drugače domovale v njem, arheološka zbirka,lapidarij, numizmatika in drobno arheološko gradivo, niso na ogled.

 

 

3. Mali grad

Zraven dominikanskega samostana stoji nekdanji Mali grad oz. današnja knjižnica Ivana Portča. Mali grad se je v preteklosti imenoval tudi Zgornji dvor, njegovi temelji pa domnevno segajo v 10. stoletje. Nedvomno jasna je njegova romanska faza, namenjen pa je bil varovanju zahodnega dela mesta, sem pa so se umaknili tudi Gospodje Ptujski, ko je na grad prišel salzburški nadškof Konrad I. Danes ima v njem prostore ptujska knjižnica Ivana Potrča, v glavni stavbi v kleti pa si lahko ogledate tudi nekaj rimskih ostalin. To je pravzaprav eden redkih prostorov, kjer je možno videti rimsko posodje, zdaj ko se obnavlja Dominikanski samostan in so zbirke v depojih.  

 

4. Prešernova ulica

Od Malega gradu oz. današnje knjižnice Ivana Potrča se podajte po Prešernovi ulici proti gledališču. Ta ulica je bila v srednjem veku glavna ulica, ulica na kateri se je trgovalo in kjer so bile pomembnejše trgovine. V srednjem veku, se je ta ulica imenovala Žitna ulica. Na koncu Prešernove ulice pridete na Slovenski trg.  

 

5. Slovenski trg

Slovenski trg je bil osrednji mestni trg v mestu v srednjem veku, kjer je delovala tudi tžnica. Tržnica je pravzaprav delovala tukaj še do začetka 20. stoletja, ko so zgradili novo nekoliko nižje v mestu.  

 

6. Stari magistrat

Stara mestna hiša je bila zgrajena v renesančnem slogu v 16. stoletju. Temelji so najverjetneje še starejši, njena fasada pa je iz 18. stoletja.

 

7. Ljutomerska hiša

Na levi strani stare mestne hiše stoji Ljutomerska hiša, kjer danes domujejo prostori Turistično informativnega centra Ptuj (TIC). Gre za zanimivo renesančno stavbo iz 16. stoletja, ki je bila zgrajena po primorskih oz. italijanskih vzorih, vidimo pa lahko lepo arkadno lopo, ki se je edina ohranila v mestu.

 

8. Orfejev spomenik

Najzanimivejši spomenik, ki stoji na Slovenskem trgu ob mestnem stolpu, je Orfejev spomenik. Gre za rimski nagrobnik Marku Valeriusu Veru, županu takratne Poetovione, ki so ga v srednjem veku uporabljali kot pranger oziroma sramotilni steber. Spomenik je iz enega kosa marmorja, velikega 5 metrov, najverjetneje pa stoji na enakem mesto od postavitve, saj je na tem mestu v času rimske Poetovione bilo mestno pokopališče.  

 

9. Mestni stolp

Mestni stolp je srednjeveškega izvora in je šele kasneje služil kot zvonik cerkve sv. Jurija. Bil je del obrambnega sistema v 16. stoletju. V podnožje stolpa so vzidani rimski nagrobniki in spomeniki, ki jih je dal v 19. stoletju vzidati Simon Povoden. Tako je nastal t.i. Povodnov muzej na prostem oz. »sub divo«, kar je prvi tovrstni muzej v Sloveniji.

 

10. Cerkev s. Jurija

Cerkev sv. Jurija stoji za mestnim stolpom in  je bila zgrajena v 12. stoletju, zgraditi jo je dal salzburški nadškof Konrad I., ki je dal postaviti romansko enoladijsko cerkev. Na tem mestu je najverjetneje že prej stala cerkev, domnevno starokrščanska bazilika v 4. stoletju n. št. V 17. stoletju je cerkev doživela barokizacijo. Žal je cerkev zaprta za obiskovalce, zaradi tatvin, ki so se zgodile v cerkvi, tako da je ogled omejen. Skozi rešetke boste na desni strani videli kip sv. Jurija iz 14. stoletja, zaščitnika mesta Ptuj. Ogled cerkve je možen le po dogovoru z župniščem.  

 

11. Gledališče

Gledališče je bilo na tem mestu zgrajeno v 19. stoletju, med drugo svetovno vojno pa je njegova fasada bila uničena. Ponovno so jo restavrirali in obnovili leta 2003. Pot nadaljujete po Murkovi ulici do Mestnega trga.

 

  12. Florjanov spomenik

Florjanov spomenik so postavili v 17. stoletju kot priprošnjo za zaščito pred požari, saj je v 17. stoletju mesto doživelo dva velika požara. Sv. Florjan je poleg sv. Jurija eden od zaščitnikov mesta.  

 

13. Mestna hiša

Mestna hiša je bila zgrajena v letih 1906/1907 na temeljih poznogotske stavbe, načrte zanjo pa je pripravil graški arhitekt M. Ferstl. Na mestnem trgu zavijete desno proti reki Dravi na Krempljevo ulico.  

 

14.Fürstova hiša

15. Spodnji svobodni dvor

Spodnji svobodni dvor v katerem danes domujeta Okrožno in Okrajno sodišče na Ptuju, se omenja že v 14. stoletju in je nekdaj tvoril enega od elementov v obrambnem sistemu Ptuja v 16. stoletju. Pot nadaljujte naprej proti reki, tako boste prispeli na Minoritski trg. Na trgu stoji Marijin steber, ki ga je dal postaviti grof Sauer po zmagi nad Turki, na levi strani pa se odpira pogled na minoritski samostan.

  16. Minorski samostan

Na minoritskem trgu, ki se odpira proti Dravi stoji Minoritski samostan, ki še danes deluje.  Na trgu stoji Marijin steber, ki ga je v 17. stoletju dal postaviti grof Sauer  v spomin na bitko pri Monoštru (1664). Minoritski samostan je bil ustanovljen v 13. stoletju, cerkev s. Petra in Pavla pa je bila med drugo svetovno vojno bombardirana in skoraj povsem porušena. Po vojni je na tem mestu zraslo takrat moderno poštno poslopje, ki pa so ga v 90. letih podrli in leta 2002 zgradili in rekonstruirali cerkev na novo. Od prvotne cerkve se je ohranil le prezbiterij. Pot nadaljujte ob reki na desno, kjer boste že videlo »okrogli stolp« oz. Miheličevo galerijo.  

17. Miheličeva galerija

Ob rečnem bregu Drave stoji Miheličeva galerija, nekdaj vodni stolp, ki je bil v srednjem veku del obrambnega sistema in je bil povezan z obzidjem v 16. stoletju. V njem je galerija Franceta Miheliča ter stalna postavitev Miheličevega kabineta, kjer so na ogled njegove grafike.

Center map
Get Directions
 

 

 

34697514